Duurzaam

Bespaar geld en het milieu

Een Bergkachel verstookt in een gemiddelde winter 4 tot 6 kuub hout.

Naast goed gedroogd kaphout kan de kachel ook met verpakkingshout, snoeihout, en schoon sloophout gestookt worden.

Hoog rendement van onze houtkachel uitgerekend

Doorgaans wordt er bij het vermogen van houtkachels de afgifte van warmte in kiloWatt of KiloJoules uitgedrukt voor de tijd dat de houtkachel brandt. Bij stalen of gietijzeren houtkachels is dit ook de periode dat er warmte wordt afgegeven, als het vuur is uitgebrand is de kachel ook snel weer koud.

Bij accumulerende houtkachels is dit geheel anders, de warmte wordt tijdens de stook vooral juist door de kachel opgenomen. Na een stookbeurt – als het vuur weer uit is – straalt de kachel de warmte gedurende lange tijd uit. De Bergkachels geven na een stook zo’n 12 uur warmte af. 

We berekenen het vermogen in kw als volgt.
Uitgangspunt is het gegeven van een warmte afgifte van 500W/m2/uur bij een oppervlaktetemperatuur van 55 graden Celsius. Dit nemen we als een gemiddelde temperatuur van de kachel tot 12 uur na een stookbeurt. Als de houtkachel net is gestookt is zij heter en 12 uur later verder afgekoeld. De Bergachel 7 heeft een oppervlakte van 5 m2 (lengte en breedte 70 cm, hoogte 180 cm), dat is ( 5 x 500 w/u ) 2,5Kw/uur gemiddeld.

De Bergkachel haalt in de praktijk met een lading van 7 kg droog hout per stookbeurt een oppervlaktetemperatuur van 60 graden gemiddeld op haar gemak. Zij levert op die manier elk uur van de dag , dag en nacht door gemiddeld een vermogen van 2.75Kw bij 1 stookbeurt per 12 uur. Dat is ruim voldoende voor een ruimte met oppervlakte van 50 m2, met redelijke isolatie. Ongeveer 70% van de warmte welke de houtkachel levert is straling, de rest is convectie.

Bovenstaande grafiek is de weerslag van een meting van ’n volledige stook van de houtkachel in onze werkplaats, een Bergkachel 7 met kop. De meting is op 28 maart 2008 uitgevoerd met een Testo 327-1 rookgasanalyser. Deze rookgasmeter meet de °C, O2, CO2 en de CO en berekend met deze gegevens en de handmatig ingevoerde brandstofgegevens het rendement. De houtkachel was gevuld met 7 kilo vurenhout, los gestapeld en bovenop aangestoken.

In de grafiek geeft de groene lijn van boven naar beneden het zuurstof verbruik, de rode lijn het rendement en is de blauwe de koolmonoxide uitstoot in ppm/100 (parts per million/100). Als het hout wordt aangestoken gaat dehoutkachel na een rustig begin van ongeveer 15 minuten goed door branden, 45 minuten later komt het vuur in een gloeifase die nog eens 30 minuten duurt.

Tussen de 2 zwarte verticale lijnen is de periode binnen welke het zuurstofgehalte in de rookgassen lager is dan 13%. Bij een niveau van 13% of lager dient het rendement tenminste 70% te zijn, en het percentage koolmonoxide (CO) kleiner dan of gelijk aan 3000 ppm (parts per million). Daar voldoet de Bergkachel zonder problemen aan. Wat opvalt is dat de grootste bult van de CO uitstoot in de nagloei fase zit. Maar nog steeds keurig onder de norm van 3000 ppm. Over de curve van het rendement zijn we heel tevreden. Al snel na het aansteken van de houtkachel staat zij op ruim 80%, pas na een uur branden is dat terug gezakt naar 75%.